دسری ردولوت

نام محصول: دسری ردولوت
قیمت مصرف کننده: 200,000 ریال
وزن محصول: 140 گرم
موارد مصرف: عصرانه- میان وعده- مهمانی
برچسب ها: