گاناش

نام محصول: گاناش
قیمت مصرف کننده: 280,000 ریال
وزن محصول: 1300 گرم
موارد مصرف: میان وعده- عصرانه
برچسب ها: