کیک براونی

نام محصول: کیک براونی
قیمت مصرف کننده: 330,000 ریال
وزن محصول: 1400 گرم
موارد مصرف: میان وعده- عصرانه
برچسب ها: