سیب

نام محصول: سیب
قیمت مصرف کننده: 280,000 ریال
وزن محصول: 1300 گرم
موارد مصرف: میان وعده_عصرانه
برچسب ها: