خرمایی

نام محصول: خرمایی
قیمت مصرف کننده: 300,000 ریال
وزن محصول: 2800 گرم
موارد مصرف: میان وعده- عصرانه
برچسب ها: